Hizmetlerimiz

  Site Yönetimi Kapsamında:

 • Genel kurul hazırlama.
 • Yönetim kadrosu oluşturma.
 • Her ay kat maliklerinin ve kiracıların borç / alacak durumlarının takibi.
 • Aylık gelir – gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak takibi ve bina duyuru panolarına asılması.
 • Yöneticinin ve deneticinin nezaretinde gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi.
 • Kat maliklerinin ve kiracıların ödemesi gereken aidat miktarlarının her ay e-mail veya sms yolu ile duyurulması.
 • Kat maliklerinin ve kiracıların aidat borcunu zamanında ödemeyenleri genel kurulunuzun belirlediği avukat hukuk bürosuna bildirilmesi.
 • Bina ile ilgili 3. şahıslardan gelecek bütün şikayetlerin yönetici ve deneticiye bildirilmesi.
 • Site görevlilerinin SGK bildirilerinin hazırlanması, primlerinin yatırılması, diğer işlemlerinin takibi ve görevlilerin günlük rutin işlerinin kontrolünün yapılması.
 • Sitenizin genel kurulunun seçtiği yönetici ile ilgili olarak, yöneticiye verilen görevlerin en hızlı şekilde tamamlanmasına yardımcı olmak ve sonuçlanmasını sağlamak.
 • Siteniz ile ilgili su, kanalizasyon, elektirik, asansör, çatı ve ortak kullanım alanlarında meydana gelecek arızalarının en hızlı şekilde giderilmesi, nezdinizde bakımlarının yaptırılması.


 • Danışmanlık Kapsamında:

 • Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı.
 • Bölge çalışmaları.
 • Müşteri portföyünün arz ve talep yönünden değerlendirilmesi.
 • Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması.
 • Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması.
 • Satış ve pazarlama.

 • Müşavirlik kapsamında:

 • İpotek, kat irtifakı, ifraz ve tevhid, trampa.
 • Cins tahsisi.
 • Hibe (Bağışlama).
 • Taksim (Paylaşım)
 • Tashih (Düzeltme)
 • Aplikasyon.
 • Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma.
 • Tapu ve kadastro.
 • Veraset ve intikal.
 • Gayrimenkul Kira Gideri