Kurumsal  • MALİK’TEN İSTENECEK BELGELER


  • NÜFUS KAĞIDI FOTOKOPİLERİ

  • TAPU FOTOKOPİSİ

  • GEÇMİŞ DÖNEM BORÇ DURUMU

  • ABONE NUMARALARI

  • HESAP NUMARASI

  • TAŞINMAZ DEMİRBAŞ LİSTESİ

  • ANAHTARLAR

Kiralayan (Malik) Talep Formu