Tapu ve Kadastro Hizmetlerimiz

 • Tapu ve Kadastro işlemlerinin özenle takibi
 • Satış
 • Miras yoluyla (İntikal,Veraset)
 • Bağış
 • İntifa Hakkı
 • Düzeltme (Tashih),
 • Trampa
 • Ayırma (İfraz) işlemleri,
 • Yer Gösterme
 • İpotek,
 • Birleştirme (Tevhit)
 • Aplikasyon,
 • Taksim(Paylaşma),
 • Cins değişikliği,

 • İnşaat Ruhsatı İşlemleri

 • Yapı kullanım izin belgesi
 • Yapı ruhsatı
 • İmar durum belgesi
 • Kat irtifakı kurulması
 • Belediye encümeni yazışmaları
 • Kat mülkiyeti kurulması,